Y-sai 63:2

Y-sai 63:2 KTHD

Sao áo Chúa đỏ rực, như áo người đạp nho trong bồn ép nho?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Y-sai 63:2