Y-sai 63:19

Y-sai 63:19 KTHD

Đôi khi, dường như chúng con chưa hề thuộc về Ngài, như thể chúng con chưa bao giờ được biết như một dân tộc của Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share