Y-sai 63:14

Y-sai 63:14 KTHD

Như bầy gia súc được đi về thung lũng, Thần Linh của Chúa Hằng Hữu đã cho họ an nghỉ. Chúa đã dẫn dắt dân Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu, để Danh Chúa được vinh quang.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share