Y-sai 54:7

Y-sai 54:7 KTHD

“Ta chỉ bỏ ngươi trong chốc lát, nhưng Ta sẽ đem ngươi về với lòng thương xót vô hạn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share