Y-sai 50:6

Y-sai 50:6 KTHD

Tôi đưa lưng cho người ta đánh và đưa má cho người ta tát. Tôi không che mặt khi bị người ta sỉ vả và nhổ vào mặt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share