Y-sai 50:5

Y-sai 50:5 KTHD

Chúa Hằng Hữu Chí Cao đã phán với tôi, và tôi lắng nghe. Tôi không hề chống lại hay bỏ chạy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share