Y-sai 50:4

Y-sai 50:4 KTHD

Chúa Hằng Hữu Chí Cao đã dạy tôi những lời khôn ngoan để tôi biết lựa lời khích lệ người ngã lòng. Mỗi buổi sáng, Ngài đánh thức tôi dậy và mở trí tôi để hiểu ý muốn Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share