Y-sai 49:3

Y-sai 49:3 KTHD

Chúa phán cùng tôi: “Con là đầy tớ Ta, Ít-ra-ên, và Ta sẽ được tôn vinh qua con.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share