Y-sai 49:20

Y-sai 49:20 KTHD

Những thế hệ được sinh ra trong thời gian lưu đày sẽ trở về và nói: ‘Nơi này chật hẹp quá, xin cho chúng con chỗ rộng hơn!’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share