Y-sai 49:19

Y-sai 49:19 KTHD

Ngay cả những nơi bị tàn phá nhất trong những vùng hoang vu, cũng sẽ sớm có dân hồi hương đến sống đông đúc. Kẻ thù của con là người từng bắt con làm nô lệ sẽ bỏ chạy xa con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share