Y-sai 49:15

Y-sai 49:15 KTHD

“Không bao giờ! Lẽ nào mẹ có thể quên con mình còn đang cho bú? Bà không thương quý con ruột mình sao? Nhưng dù mẹ có quên con mình, Ta vẫn không bao giờ quên con!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share