Y-sai 49:13

Y-sai 49:13 KTHD

Hãy lên, hỡi các tầng trời! Reo mừng đi, hỡi cả địa cầu! Xướng ca lên, hỡi các núi đồi! Vì Chúa Hằng Hữu đã an ủi dân Ngài và đoái thương những người buồn thảm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share