Y-sai 49:12

Y-sai 49:12 KTHD

Kìa, dân Ta sẽ từ các xứ xa trở về, từ đất phương bắc, phương tây, và từ Si-nim phương nam xa xôi.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share