Y-sai 49:1

Y-sai 49:1 KTHD

Hãy nghe tôi, hỡi các hải đảo! Hãy chú ý, hỡi các dân tộc xa xôi! Chúa Hằng Hữu đã gọi tôi trước khi tôi sinh ra; từ trong bụng mẹ, Ngài đã gọi đích danh tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share