Y-sai 48:18

Y-sai 48:18 KTHD

Ôi, ước gì các con lắng nghe các mệnh lệnh Ta! Các con đã được bình an như dòng sông êm đềm và đức công chính các con tỏa ra như các đợt sóng đại dương.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share