Y-sai 48:12

Y-sai 48:12 KTHD

“Hãy nghe Ta, hỡi nhà Gia-cốp, Ít-ra-ên, dân Ta đã chọn! Ta là Đức Chúa Trời, là Đầu Tiên và Cuối Cùng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share