Y-sai 32:9

Y-sai 32:9 KTHD

Hãy nghe, hỡi những phụ nữ nhàn tản. Hãy nghe tôi, hỡi những phụ nữ tự mãn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share