Y-sai 32:7

Y-sai 32:7 KTHD

Mánh khóe của bọn lừa đảo thật thâm độc. Chúng lập mưu gian. Chúng đặt điều làm hại người nghèo, dù họ có lý do chính đáng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share