Y-sai 32:6

Y-sai 32:6 KTHD

Vì người dại sẽ nói lời điên dại, và nó chỉ hướng về điều gian ác. Chúng làm điều vô đạo, và phổ biến điều sai lạc về Chúa Hằng Hữu. Chúng tước đoạt thức ăn của người đói và không cho người khát được uống nước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share