Y-sai 32:4

Y-sai 32:4 KTHD

Ngay cả trí của người khờ dại cũng sẽ hiểu biết. Người cà lăm sẽ nói lưu loát rõ ràng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share