Y-sai 32:19

Y-sai 32:19 KTHD

Dù nếu rừng rậm bị tàn phá và thành bị san bằng
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share