Y-sai 32:13

Y-sai 32:13 KTHD

Vì đất của các ngươi sẽ đầy những gai gốc và bụi rậm. Những ngôi nhà hân hoan và những thành vui vẻ sẽ biến mất.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share