Y-sai 32:10

Y-sai 32:10 KTHD

Trong thời gian ngắn—chỉ hơn một năm nữa— các ngươi là người không lo lắng sẽ run rẩy cách bất ngờ. Vì mùa hoa quả sẽ mất, và mùa gặt hái sẽ không bao giờ đến.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share