Y-sai 32:1

Y-sai 32:1 KTHD

Kìa, một vị vua công chính đang đến! Và các vương hầu trung thực sẽ cai trị dưới Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share