Y-sai 31:6

Y-sai 31:6 KTHD

Dù các ngươi đã phản nghịch, hỡi dân tôi ơi, hãy đến và quay về với Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share