Y-sai 30
KTHD

Y-sai 30

30
Hiệp Ước Vô Dụng của Giu-đa với Ai Cập
1Chúa Hằng Hữu phán: “Khốn cho con cái bội nghịch của Ta.
Các ngươi thực hiện các kế hoạch không theo ý Ta.
Các ngươi kết liên minh không do Thần Linh Ta,
nên càng chất thêm tội ác cho các ngươi.
2Vì không hỏi ý Ta,
mà các ngươi đã đi xuống Ai Cập nhờ giúp đỡ.
Các ngươi đặt lòng tin vào sự bảo vệ của Pha-ra-ôn.
Các ngươi ẩn núp dưới bóng của vua ấy.
3Nhưng bởi tin cậy Pha-ra-ôn, các ngươi sẽ bị sỉ nhục,
và bởi nương tựa vào hắn, các ngươi sẽ bị ruồng bỏ.
4Cho dù quyền lực hắn bao trùm tận Xô-an
và các quan tướng của hắn đã vào tận Kha-nét,
5tất cả những ai tin cậy hắn sẽ bị xấu hổ.
Hắn sẽ không bảo vệ các ngươi.
Nhưng sẽ ruồng bỏ các ngươi.”
6Đây là lời tiên tri về loài thú tại Nê-ghép:
Từng đoàn người di chuyển chậm chạp
băng qua hoang mạc khủng khiếp đến Ai Cập—
lưng lừa chất đầy của cải
và lạc đà chở đầy châu báu—
tất cả dùng để trả công cho sự che chở của Ai Cập.
Họ băng qua hoang mạc,
nơi có nhiều sư tử đực và sư tử cái,
rắn lục và rắn lửa sinh sống.
Nhưng Ai Cập sẽ chẳng đem lợi gì cho ngươi.
7Lời hứa của Ai Cập hoàn toàn vô ích!
Vậy nên, Ta gọi nó là Ra-háp—tức Con Rồng Vô Dụng.
Lời Cảnh Báo về Giu-đa Phản Nghịch
8Bây giờ hãy đi và ghi lại những lời này.
Hãy chép vào cuốn sách.
Để làm chứng cớ đời đời truyền lại ngày sau
9rằng dân này là một dân tộc nổi loạn,
con cái khước từ lời Chúa Hằng Hữu phán dạy.
10Chúng nói với những người tiên kiến rằng:
“Đừng tìm kiếm mặc khải nữa!”
Chúng nói với các tiên tri:
“Đừng nói cho chúng tôi những điều đúng nữa!
Hãy nói với chúng tôi những điều dễ nghe.
Hãy nói với chúng tôi những điều giả dối.
11Hãy quên tất cả sầu khổ này.
Hãy rời bỏ con đường chật hẹp.
Đừng nói với chúng tôi về
‘Đấng Thánh của Ít-ra-ên’ nữa.”
12Đây là lời Đấng Thánh của Ít-ra-ên dạy:
“Vì các ngươi khinh thường lời Ta phán dạy,
dựa vào sự đàn áp và mưu gian chước dối,
13nên thảm họa sẽ giáng trên người thình lình
như bão xô sập một bức tường rạn nứt.
Trong giây lát nó sẽ đổ sập
và tan tành.
14Các ngươi sẽ vỡ ra từng mảnh như đồ gốm bị đập—
vỡ nát hoàn toàn đến nỗi
không một mảnh đủ lớn để đựng than hồng
hay múc một chút nước.”
15Đây là lời Chúa Hằng Hữu Chí Cao,
Đấng Thánh của Ít-ra-ên phán:
“Chỉ khi trở về với Ta
và yên nghỉ trong Ta, các ngươi mới được cứu.
Yên lặng và tin cậy là sức mạnh của ngươi.
Nhưng các ngươi lại không muốn thế.
16Các ngươi nói: ‘Không, chúng tôi sẽ nhờ Ai Cập giúp đỡ.
Họ sẽ cho chúng tôi những con ngựa chiến chạy nhanh nhất.’
Nhưng sự nhanh nhẹn mà các ngươi thấy
cũng là sự nhanh nhẹn mà kẻ thù đuổi theo các ngươi!
17Một người trong chúng sẽ đuổi theo nghìn người trong các ngươi.
Năm người trong chúng sẽ khiến toàn dân ngươi chạy trốn.
Các ngươi chỉ còn sót lại như cột cờ trơ trọi trên đồi,
như bảng hiệu rách nát trên đỉnh núi.”
Lời Hứa cho Người Ăn Năn
18Chúa Hằng Hữu vẫn chờ đợi các ngươi đến với Ngài
để Chúa tỏ tình yêu và lòng thương xót của Ngài.
Vì Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời trung tín.
Phước cho ai trông chờ sự trợ giúp của Ngài.
19Hỡi cư dân Si-ôn, là những người sống tại Giê-ru-sa-lem,
các ngươi không còn phải khóc lóc nữa.
Chúa sẽ làm ơn nếu các ngươi kêu xin giúp đỡ.
Vừa nghe tiếng các ngươi, Ngài đã nhậm lời.
20Dù Chúa cho các ngươi ăn bánh bất hạnh
và uống nước đau thương,
Chúa sẽ vẫn ở cùng các ngươi để dạy dỗ các ngươi.
Các ngươi sẽ tận mắt thấy Đấng dạy các ngươi.
21Tai các ngươi sẽ nghe tiếng Ngài.
Ngay phía sau các ngươi sẽ có tiếng nói:
“Đây là đường các ngươi phải đi,”
hoặc qua phải hay qua trái.
22Rồi các ngươi sẽ tiêu hủy tất cả tượng thần bằng bạc
bằng vàng quý giá.
Các ngươi sẽ ném bỏ chúng như giẻ rách,
và nói với chúng rằng: “Tống khứ hết!”
23Lúc ấy, Chúa Hằng Hữu sẽ ban mưa trên hạt giống các ngươi gieo. Các ngươi sẽ thu được rất nhiều hoa lợi và đồng cỏ các ngươi sẽ đầy những gia súc. 24Bò và lừa kéo cày sẽ được ăn lúa tốt, còn trấu thóc bị gió thổi bay đi. 25Trong ngày ấy, khi kẻ thù ngươi bị tàn sát và các tháp canh đổ xuống, thì những suối nước sẽ chảy trên mỗi núi cao, đồi cả. 26Mặt trăng sẽ sáng như mặt trời, và mặt trời sẽ sáng gấp bảy lần—như ánh sáng của bảy ngày gộp lại! Đó là ngày Chúa chữa lành dân Ngài và buộc các vết thương Ngài đã gây cho họ.
Quân Thù Bị Đánh Tan
27Kìa! Chúa Hằng Hữu từ xa ngự đến
trong cơn phẫn nộ,
như đám lửa tỏa khói dày đặc.
Môi Ngài giận hừng hực;
lời Ngài như lửa thiêu đốt.
28Hơi thở nóng của Chúa như nước lụt
dâng đến cổ kẻ thù Ngài.
Chúa sẽ sàng lọc các nước kiêu căng để hủy diệt chúng.
Chúa sẽ đặt hàm thiếc trên chúng và dẫn chúng
đến chỗ diệt vong.
29Nhưng dân Chúa sẽ hát một bài ca vui mừng
như những bài ca trong các ngày lễ thánh.
Các ngươi sẽ hân hoan vui mừng
và rập bước theo tiếng sáo trầm bổng,
kéo đến Giê-ru-sa-lem, núi của Chúa Hằng Hữu—
là Tảng Đá của Ít-ra-ên.
30Chúa Hằng Hữu sẽ cất lên tiếng nói uy nghiêm của Ngài.
Chúa sẽ bày tỏ sức mạnh cánh tay uy quyền của Ngài.
Trong cơn phẫn nộ với lửa hừng thiêu đốt,
với mây đen, bão tố, và mưa đá hãi hùng,
31Nghe mệnh lệnh của Chúa Hằng Hữu, A-sy-ri sẽ tiêu tan.
Chúa sẽ hạ chúng bằng cây trượng của Ngài.
32Và như khi Chúa Hằng Hữu hình phạt chúng với cây gậy của Ngài,
dân Ngài sẽ tán dương với tiếng trống và đàn hạc.
Chúa sẽ đưa tay quyền năng của Ngài lên, Ngài sẽ đánh phạt A-sy-ri.
33Tô-phết—là nơi thiêu đốt—
được chuẩn bị từ xa xưa cho vua A-sy-ri;
là giàn thiêu có cọc cao chất đầy củi.
Hơi thở Chúa Hằng Hữu, như luồng lửa diêm sinh,
sẽ làm nó bốc cháy.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại