Y-sai 26:8

Y-sai 26:8 KTHD

Vâng, thưa Chúa Hằng Hữu, chúng con sẽ trông đợi Chúa trên con đường xử đoán công bằng của Ngài. Danh Chúa và kỷ niệm Chúa là điều tâm hồn chúng con ao ước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share