Y-sai 26:5

Y-sai 26:5 KTHD

Chúa hạ thấp những kẻ cao ngạo và triệt hạ thành nguy nga. Ngài sẽ sang bằng và ném xuống cát bụi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share