Y-sai 13:4

Y-sai 13:4 KTHD

Hãy nghe tiếng ồn ào trên các núi! Hãy lắng nghe, như tiếng một đoàn quân đông đảo. Đó là tiếng ồn ào và gào thét của các nước. Chúa Hằng Hữu Vạn Quân đã gọi đội quân này hợp lại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share