Y-sai 13:22

Y-sai 13:22 KTHD

Lang sói sẽ tru trong thành trì, và chó rừng sẽ sủa trong đền đài xa hoa. Những ngày của Ba-by-lôn không còn nhiều; thời kỳ suy vong sẽ sớm đến.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share