Y-sai 13:2

Y-sai 13:2 KTHD

“Hãy dựng trụ cờ trên đỉnh núi trọi. Hãy kêu gọi đội quân chống lại Ba-by-lôn. Vẫy tay gọi chúng vào nơi giành cho người quyền quý.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share