Y-sai 13:17

Y-sai 13:17 KTHD

“Này, Ta sẽ khiến người Mê-đi chống lại Ba-by-lôn. Chúng không bị quyến dụ bởi bạc cũng không thiết đến vàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share