Y-sai 13:16

Y-sai 13:16 KTHD

Con cái họ sẽ bị đánh chết trước mắt họ. Nhà cửa bị cướp, vợ họ bị hãm hiếp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share