Y-sai 11
KTHD

Y-sai 11

11
Nhánh từ Dòng Dõi Đa-vít
1Một Chồi sẽ mọc ra từ nhà Đa-vít—
một Cành từ rễ nó sẽ ra trái.
2Thần của Chúa Hằng Hữu sẽ ngự trên Người—
tức là Thần khôn ngoan và thông hiểu,
Thần mưu lược và quyền năng,
Thần tri thức và kính sợ Chúa Hằng Hữu.
3Người ưa thích sự kính sợ Chúa Hằng Hữu.
Người không xét xử theo những gì mắt thấy
và cũng không quyết định bằng tai nghe,
4Người sẽ lấy công chính phán xét người nghèo,
và xử ngay thẳng cho người khốn khổ.
Người sẽ đánh thế gian bằng cây gậy từ miệng Người,
và lấy hơi thở từ nơi miệng mà tiêu diệt tội ác.
5Người sẽ dùng đức công chính làm dây nịt
và thành tín làm dây lưng.
6Trong ngày ấy, muông sói sẽ ở với chiên con;
beo nằm chung với dê con.
Bò con và bò mập sẽ ở chung với sư tử,
một đứa trẻ nhỏ sẽ dắt chúng đi.
7Bò cái ăn chung với gấu.
Bê và gấu con nằm chung một chỗ.
Sư tử sẽ ăn cỏ khô như bò.
8Trẻ sơ sinh sẽ chơi an toàn bên hang rắn hổ mang.
Trẻ con sẽ thò tay vào ổ rắn độc mà không bị hại.
9Sẽ không có đau đớn hay hủy diệt trên khắp núi thánh Ta,
vì như nước phủ khắp biển,
đất cũng sẽ đầy những người biết Chúa Hằng Hữu như vậy.
10Trong ngày ấy, người thừa kế trên ngôi Đa-vít
sẽ trở thành cờ cứu rỗi cho thế gian.
Tất cả các dân tộc đều quy phục Người,
nơi Người an nghỉ đầy vinh quang.
11Trong ngày ấy, Chúa sẽ đưa tay Ngài ra một lần nữa,
đem dân sót lại của Ngài trở về—
là những người sống sót từ các nước A-sy-ri và phía bắc Ai Cập;
phía nam Ai Cập, Ê-thi-ô-pi, và Ê-lam;
Ba-by-lôn, Ha-mát, và các hải đảo.
12Ngài sẽ dựng cờ giữa các nước
và triệu tập những người lưu đày của Ít-ra-ên,
quy tụ những người tản lạc của Giu-đa từ tận cùng trái đất.
13Cuối cùng, sự ganh tị giữa Ít-ra-ên và Giu-đa sẽ chấm dứt.
Họ sẽ không còn thù nghịch nhau nữa.
14Họ sẽ cùng nhau đánh Phi-li-tin lật nhào xuống ở phía tây.
Họ sẽ tấn công và cướp phá các xứ ở phía đông.
Họ chiếm đóng các vùng đất của Ê-đôm và Mô-áp,
người Am-môn sẽ quy phục họ.
15Chúa Hằng Hữu sẽ vạch con đường cạn khô qua Biển Đỏ.
Chúa sẽ vẫy tay Ngài trên Sông Ơ-phơ-rát,
với ngọn gió quyền năng chia nó thành bảy dòng suối
để người ta có thể đi ngang qua được.
16Chúa sẽ mở một thông lộ cho dân sót lại của Ngài,
tức dân sót lại từ A-sy-ri,
cũng như đã làm một con đường cho Ít-ra-ên ngày xưa
khi họ ra khỏi đất Ai Cập.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại