Y-sai 1:7

Y-sai 1:7 KTHD

Đất nước bị tàn phá, các thành bị thiêu hủy. Quân thù cướp phá những cánh đồng ngay trước mắt các ngươi, và tàn phá những gì chúng thấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share