Y-sai 1:6

Y-sai 1:6 KTHD

Các ngươi bị thương tích từ đỉnh đầu xuống bàn chân— toàn là vết bằm, lằn roi, và vết thương bị làm độc— chưa được xức dầu hay băng bó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share