Y-sai 1:5

Y-sai 1:5 KTHD

Tại sao các ngươi cứ phạm tội để chịu roi vọt? Các ngươi còn tiếp tục phản loạn mãi sao? Để cho đầu đau đớn, và lòng nát tan.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share