Y-sai 1:30

Y-sai 1:30 KTHD

Các ngươi sẽ như cây sồi lá tàn héo, như vườn không có nước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share