Y-sai 1:25

Y-sai 1:25 KTHD

Ta sẽ ra tay đánh ngươi, Ta sẽ khiến ngươi tan chảy và gạn bỏ những cặn bã. Ta sẽ luyện sạch các chất hỗn tạp nơi ngươi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share