Y-sai 1:23

Y-sai 1:23 KTHD

Những người lãnh đạo ngươi đều phản loạn, thông đồng với phường trộm cướp. Tất cả đều ưa của hối lộ và chạy theo tài lợi, không chịu bênh vực người mồ côi, hay đấu tranh vì lẽ phải cho những quả phụ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share