Y-sai 1:15

Y-sai 1:15 KTHD

Khi các ngươi chắp tay kêu xin, Ta sẽ chẳng nhìn. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, Ta sẽ chẳng nghe, vì tay các ngươi đầy máu nạn nhân vô tội.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share