Y-sai 1:10

Y-sai 1:10 KTHD

Hãy lắng nghe lời Chúa Hằng Hữu, hỡi những người lãnh đạo “Sô-đôm.” Hãy lắng nghe luật của Đức Chúa Trời chúng ta, hỡi những người “Gô-mô-rơ.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share