Ha-ba-cúc 3:8

Ha-ba-cúc 3:8 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, có phải Ngài giận các dòng sông? Cơn thịnh nộ Ngài đổ trên sông dài, biển rộng, khi Ngài cưỡi ngựa và chiến xa cứu rỗi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share