Ha-ba-cúc 3:6

Ha-ba-cúc 3:6 KTHD

Chúa đứng lên đo đạc mặt đất. Một cái nhìn của Chúa đủ đảo lộn các dân tộc. Các núi vạn cổ chạy tản mác, các đồi thiên thu bị san bằng. Đường lối Chúa vẫn như thuở xa xưa!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share