Ha-ba-cúc 3:5

Ha-ba-cúc 3:5 KTHD

Ôn dịch hủy diệt đi trước Ngài; chân Ngài bắn ra tên lửa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share