Ha-ba-cúc 3:3

Ha-ba-cúc 3:3 KTHD

Đức Chúa Trời ngự đến từ Thê-man. Đấng Chí Thánh từ Núi Pha-ran giáng xuống. Vinh quang Ngài phủ các tầng trời. Tiếng ngợi ca vang lừng khắp đất.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share