Ha-ba-cúc 3:2

Ha-ba-cúc 3:2 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, con đã nghe tất cả về Ngài. Xin Chúa truyền sức sống vào công việc Ngài giữa các năm tháng vần xoay. Giữa thời gian diễn tiến, xin Chúa dạy mọi người biết rõ. Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài đừng quên thương xót.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share