Ha-ba-cúc 3:15

Ha-ba-cúc 3:15 KTHD

Chúa đạp chân lên mặt biển cả, cưỡi ngựa đi trên các dòng nước sôi bọt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share