Ha-ba-cúc 3:13

Ha-ba-cúc 3:13 KTHD

Chúa ra đi cứu dân Ngài chọn, giải thoát Đấng được Ngài xức dầu tấn phong. Chúa đập tan đầu người ác, lột trần nó từ đầu đến chân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share