Ha-ba-cúc 3:10

Ha-ba-cúc 3:10 KTHD

Các núi thấy Ngài đều run cầm cập. Các lượn sóng kéo nhau chạy trốn. Vực thẳm kêu la kinh khiếp, và đưa tay đầu hàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share